Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Kinderboekenweek 2018

Woensdag 3 t/m zondag 14 oktober

gepubliceerd: woensdag, 12 september 2018

In de ruime week van woens­dag 3 t/m zon­dag 14 ok­to­ber 2018 wordt weer de Kinder­boekenweek gehou­den. Het thema is dit jaar: Vriend­schap: Kom erbij!

U doet toch zeker ook mee aan de grootste, succes­volste én leukste leesbe­vor­de­rings­cam­pagne van het jaar? Het lespakket van de Kinder­boekenweek is met een ervaren team ont­wik­keld in samen­wer­king met Prowise, Malm­berg, Zwijsen en Schooltv. Het les­pak­ket bevat zowel papieren als online (digibord)lessen en is voor alle groepen te gebruiken. De lessen sluiten aan op de Kernti­tels en gaan over alle aspecten van het thema van de Kinder­boekenweek: vriend­schap.

Kinder­boekenweek­ge­schenk

De eilan­denruzie is het Kinder­boekenweek­ge­schenk 2018. Een fan­tas­tisch nieuw avontuur met Rosa en Fico, de kin­de­ren van de knotsgekke presi­dent Pablo Fernando van Costa Banana. Ge­schre­ven door Jozua Douglas, met illus­tra­ties van Elly Hees. Van 3 t/m 14 ok­to­ber 2018 krijg je het cadeau van de boek­han­del bij een beste­ding van ten minste € 10,- aan Neder­lands­ta­lige kin­der­boeken.

Prenten­boek

Ook is er dit jaar een heer­lijk kijk­ver­haal voor de kleintjes: Kom erbij. Milja Praagman schreef en tekende het prenten­boek van de Kinder­boekenweek. Kom erbij is vanaf 3 ok­to­ber in de boekwinkel te koop voor maar € 6,95.

Meer in­for­ma­tie