Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Nationale voorleesdagen

24 januari t/m 3 februari 2018

gepubliceerd: zaterdag, 20 januari 2018
Nationale voorleesdagen

Van 24 januari t/m 3 februari 2018 gaat de 15de editie van De Nationale Voorlees­da­gen van start met vele Voorleesontbijten in het gehele land. Zowel bekende als onbekende Neder­lan­ders lezen voor op een kin­der­dagverblijf, basis­school of open­ba­re biblio­theek in de buurt.

De Nationale Voorlees­da­gen bestaan sinds 2004 en zijn een ini­tia­tief van Stich­ting Lezen, geor­ga­ni­seerd door de CPNB. Doel van deze campagne is het sti­mu­leren van voorlezen aan kin­de­ren in de leef­tijd van zes maan­den t/m 6 jaar die zelf nog niet kunnen lezen. Een comité van Neder­landse jeugdbibliotheca­rissen koos het Prenten­boek van het Jaar 2018.

Naast Ssst! De tij­ger slaapt hebben Neder­landse jeugdbibliotheca­rissen negen andere prenten­boeken gekozen die de Prenten­boek TopTien (zie pers­si­te) compleet maken. De Nationale Voorlees­da­gen wor­den 3 februari fees­te­lijk afgesloten in Burgers’ Zoo, omgeven door allerlei voorlees­acti­vi­teiten, met de mini-editie van Ssst! De tij­ger slaapt als toegangsbe­wijs.

Meer in­for­ma­tie