Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Wereldstotterdag

22 oktober

gepubliceerd: donderdag, 19 oktober 2017
Wereldstotterdag

Zondag 22 ok­to­ber is het Wereldstotter­dag. De Neder­landse Federatie Stot­te­ren (NFS) zet dit jaar de basis­school­kin­de­ren die stot­te­ren centraal. Voor ouders is een fol­der met tips gemaakt.

De Wereldstotter­dag wordt sinds 1998 geor­ga­ni­seerd om de aan­dacht te ves­tigen op de zeven­tig miljoen mensen op de wereld die stot­te­ren. Dit jaar is door de NFS speciaal voor ouders een fol­der gemaakt met tips hoe ze hun kind kunnen onder­steunen. De tips zijn bedoeld om de span­ning bij het kind dat stottert te vermin­de­ren, hulp te bie­den en begrip te kweken in de omge­ving van het kind. Zodat een kind zich gedurende de schoolcarrière ondanks het stot­te­ren vol­waar­dig kan ont­wik­ke­len.

Meer in­for­ma­tie