Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

21 September - Wereld Alzheimerdag 2017

gepubliceerd: woensdag, 6 september 2017
21 September - Wereld Alzheimerdag 2017

Donder­dag 21 sep­tem­ber is het weer Wereld Alzheimer­dag. Op deze dag wordt we­reld­wijd extra aan­dacht be­steed aan de sterk groeiende groep mensen met dementie.

Alzheimer en logopedie

Spreken of het begrijpen van taal is vaak las­tig voor mensen met dementie. Logopedisten zijn ge­spe­cia­li­seerd in het behan­de­len van dit soort problemen, ook bij dementie.

20 Jaar Alzheimer Café

Alzheimer Neder­land viert op deze dag de 20-jarige ver­jaar­dag van het Alzheimer Café. De regionale afde­lingen or­ga­ni­se­ren in het kader van Wereld Alzheimer Dag ac­ti­vi­teiten. Daar­naast geven twaalf musea in Neder­land speciale rond­lei­dingen voor mensen met dementie en hun naasten.

Meer in­for­ma­tie

Ga voor meer in­for­ma­tie over deze dag naar de web­si­te van Alzheimer Neder­land: