Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Week van de Alfabetisering

Maandag 4 t/m zondag 10 september 2017

gepubliceerd: donderdag, 20 juli 2017
Week van de Alfabetisering

Maar liefst 2½ miljoen vol­was­se­nen in Neder­land hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Om dit onder de aan­dacht te brengen or­ga­ni­seert Stich­ting Lezen & Schrijven van 4 tot en met 10 sep­tem­ber de Week van de Alfabetise­ring. We roepen ie­der­een op om deze week te helpen. Doe mee! Zo zetten we samen laagge­let­terd­heid op de kaart.

Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie over de Week van de Alfabetise­ring is te vin­den op de speciale web­si­te: