Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Evenement rond Dag van de Stem

Zaterdag 8 april • ECI Cultuurfabriek Roermond

gepubliceerd: dinsdag, 28 maart 2017
Evenement rond Dag van de Stem

Op 8 april 2017 vindt voor de zesde keer in de ECI Cultuur­fa­briek in Roermond de Dag van de Stem plaats. Een dag vol met evene­menten die allemaal met dat ene bij­zon­dere instru­ment te maken hebben: de stem.

Het doel van deze dag is om zoveel moge­lijk mensen op zo veel moge­lijk ver­schil­lende manieren kennis laten maken met de stem en met stem­ge­bruik. Aan de hand van allerlei ac­ti­vi­teiten zoals workshops, lezingen, optre­dens van koren, sin­ger-songwriters, rappers, acteurs, dichters, stem­kunste­naars. Maar ook door middel van een (in­for­ma­tie)markt, stemtesten en sinds enkele jaren ook ‘Koren­slag’, de zang­wed­strijd voor de Roermondse basis­scho­len.

In de lezingen en workshops wordt aan­dacht ge­schon­ken aan het belang van goede stem-ge­woon­ten, aan het voor­ko­men en oplossen van stem­pro­ble­men maar vooral ook aan de vele moge­lijk­he­den van dit won­der­lijke instru­ment.

De trouwe bezoekers van de Dag van de Stem weten inmiddels dat we bij elke nieuwe editie weer nieuwe ele­menten of nieuwe invals­hoeken toe­voe­gen. Dit jaar doen we dat door aan­dacht te beste­den aan de relatie tussen stem en techniek. Zo is er dit jaar een aparte ruimte met zeer bij­zon­dere op de stem gebaseerde videogames en apps en zal er sprake zijn van een primeur in de vorm van een optre­den van twee robots die samen een duet uit de Roermondse Sjin­derhannes-opera zullen zingen.

Kortom: een dag waar voor ie­der­een wat te zien, te horen, te leren en te beleven valt.

Voor de workshops wordt een kleine bijdrage gevraagd, alle andere ac­ti­vi­teiten zijn vrij toe­gan­ke­lijk.

Meer in­for­ma­tie