Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Zondag 16 april - Werelddag van de stem

gepubliceerd: maandag, 20 maart 2017
Zondag 16 april - Werelddag van de stem

Op zon­dag 16 april wordt we­reld­wijd de Wereld­dag van de stem gehou­den, een dag van bewustwor­ding, erken­ning en feest van de stem.

De Dag van de Stem is in 1999 in het leven ge­roe­pen door een aantal Bra­zi­li­aanse stemspecialisten. In 2002 is het idee voor het eerst we­reld­wijd over­ge­no­men en is de Wereld Dag van de Stem ontstaan. In 2012 bestond de Wereld­dag van de stem dus 10 jaar.

Over de hele wereld wordt op deze dag stilgestaan bij de stem. Overal wor­den ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd om het publiek te wijzen op het belang van goede stemge­woon­ten en op de manieren om ontstane stem­pro­ble­men te verhelpen.

In­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie is be­schik­baar op de speciale web­si­te: