Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Europese dag van de logopedie

Maandag 6 maart 2017

gepubliceerd: donderdag, 16 februari 2017
Europese dag van de logopedie

De (Europese) Dag van de Logopedie is opgericht om aan­dacht te vragen voor spraak­ont­wik­ke­ling voor peuters tot vier jaar. Deze dag wordt in heel Europa aangegrepen om allerlei campagnes te starten om dit on­der­werp onder de aan­dacht te brengen.

Dit jaar valt de Europese dag van de Logopedie op maan­dag 6 maart 2017 en het thema is dysfagie. Dysfagie is de medische bena­ming voor problemen met slikken. Dysfagie is geen op zich­zelf staande ziekte, maar een symptoom van een onder­lig­gende aandoe­ning.

Volgende jaren zullen thema’s zijn:

  • 2018: Augmentative and alternative communication
  • 2019: Play – a therapeutical approach

Deze dag is opgericht door de CPLOL, de ‘Stan­ding Liaison Committee of Speech and Language Therapists / Logopedists in the European Union’.