Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Nationale Voorleesdagen

24 januari t/m 4 februari 2017

gepubliceerd: maandag, 16 januari 2017
Nationale Voorleesdagen

Logopedisten kennen als geen ander het belang van (voor)lezen voor de taal- en spraak­ont­wik­ke­ling van een kind. Lezen prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taal­ge­voel en bezorgt kin­de­ren veel plezier.

Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters zijn er De Nationale Voorlees­da­gen. Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kin­de­ren die zelf nog niet kunnen lezen, te bevor­de­ren. De Nationale Voorlees­da­gen vin­den plaats op 25 januari tot en met 4 februari 2017.