Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN  Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

info@logopedieschijndel.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Stem

Strottehoofd
Strottehoofd

De stem is heel belangrijk in de communicatie. Met je stem kun je spreken maar ook emoties uitdrukken. Ook kun je met je stem benadrukken wat je wilt zeggen. Bij sommige mensen is de stem een kenmerk dat hen onderscheidt van anderen.

Stemproblemen kunnen je onzeker maken en je zelfbeeld beïnvloeden. In een spreekberoep kunnen stemproblemen er voor zorgen dat je arbeidsongeschikt wordt.

Belangrijk bij het stemgeven zijn de adem en de houding. De lichaamsspieren en de spieren van en rond het strottenhoofd moeten goed in balans zijn. Door te veel of te weinig spanning kan de stem verkeerd gebruikt worden. Dan zijn er niet meteen stemproblemen maar na een tijd komen die wel.

Je kunt ook van jezelf een zwakke stem hebben of stembanden sluiten niet helemaal goed, waardoor de stem hees klinkt. Door kracht te zetten probeer je je stem helder te laten klinken, maar juist door die extra kracht wordt het stemgeven steeds lastiger en spannen de spieren meer en meer teveel aan.

Wat merk je aan de stem?

 • Heesheid, schorheid, wegvallen van de stem bij kinderen/volwassenen.
 • De stem voelt ‘moe’ of ‘gespannen’ na lang(er) spreken.
 • Problemen bij het zingen.
 • Problemen met de luidheid van de stem.
 • Te lage / te hoge spreekstem.
 • Keelklachten / pijn bij het stemgeven.

Hoe ontstaan stemproblemen?

 • Door met te veel kracht en spanning te spreken kunnen stembandknobbeltjes of -poliepen ontstaan op de stembanden. Dit kan ook gebeuren door extreem stemgebruik bijvoorbeeld bij een concertbezoek, carnaval en dergelijke. De stem gaat dan hees klinken of valt zelfs helemaal weg.
 • Door het vaak nadoen van gekke stemmen of geluiden in spel.
 • Door roken kan stembandoedeem ontstaan of strottenhoofdkanker. Roken heeft sowieso een negatieve invloed op de stembanden.
 • Door maagzuur.
 • Door een operatie, virusinfectie of herseninfarct kan een stembandverlamming optreden. Meestal staat één stemband stil.
 • Door strottenhoofdkanker kan het zijn dat het strottenhoofd en dus ook de stembanden verwijderd moeten worden. (laryngectomie) Men leert dan op een andere manier stemgeven.
 • Bij het ouder worden verandert de stem en kunnen er ‘zomaar’ stemproblemen optreden.
 • Door een verkeerde ademing.

Een ernstige heesheid die plots is gekomen mag maximaal twee weken duren. Duurt dit langer, dan is het raadzaam een afspraak te maken bij een KNO-arts.

De behandeling

Wij doen eerst stemonderzoek (tenzij dit al gedaan is bij de KNO-arts): we brengen uw dagelijks stemgebruik in kaart en andere factoren die met uw stem te maken hebben. We doen onderzoek naar de stem, de stemmogelijkheden, de spierspanning in en rond het strottenhoofd, de adem en houding.

Aandoening aan de stemWe stellen vervolgens de logopedische diagnose en maken een behandelplan dat met u besproken wordt.

Als we twijfelen of er een organische oorzaak van de stemproblemen is, vragen we de huisarts om een verwijzing naar de KNO-arts. Vervolgens leggen we onze bevindingen en vragen voor aan de KNO-arts. Door de bevindingen van de KNO-arts weten we wat we kunnen verwachten van het therapieresultaat.

In de behandeling zelf wordt gelet op de lichaamshouding als voorwaarde voor een goed gebruik van de stem. Er zal gewerkt worden aan de ademhaling (adembeweging en ademritme) en aan een ontspannen manier van stemgeven met voldoende draagkracht en ademsteun. We beschikken hierbij over verschillende technieken en oefeningen. (o.a. Laryngeale facilitatie / manuele facilitatie van de larynx (strottenhoofd), Lax-vox therapie, stemmethoden Nasaleren A, B, C en zang, Resonansmethode, Coblenzer)

Daarnaast  wordt gekeken hoe het stemgebruik van de patiënt in het dagelijks leven is, om advies op maat te kunnen geven. Stemsparende adviezen, ook wel stemhygiënische adviezen genoemd, zullen gegeven worden. Daarbij besteedt de logopedist aandacht aan arbeidsomstandigheden zoals akoestiek en omgevingslawaai. Als men zich de aangereikte technieken eigen maakt en de stemsparende maatregelen ter harte neemt, kunnen de keel- en stemklachten geheel verdwijnen. Er blijft overleg met de behandelend KNO-arts en/of logopedist verbonden aan uw KNO-arts.