Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN  Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

info@logopedieschijndel.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Gehoor

Gehoor

Een goed gehoor is een voorwaarde voor een goede communicatie. Het gehoor zelf moet in orde zijn, want bij een verminderd gehoor wordt de boodschap verkeerd verstaan, de ander verkeerd begrepen of klanken en woorden verkeerd aangeleerd.

Door goed te horen, kun je ook goed op de ander reageren. Naast goed horen is goed luisteren ook belangrijk, daarbij zijn aandacht en concentratie heel belangrijk. Auditieve verwerking speelt hierbij ook een belangrijke rol.

Door het horen, controleer je je eigen spraak omdat je terughoort wat je hebt gezegd. Soms verbeter je jezelf. Goede luistervaardigheden heb je ook nodig om te leren lezen en schrijven. Je moet woorden in zinnen en klanken in woorden kunnen onderscheiden. Door klanken te kunnen onderscheiden kun je bepalen welke letter erbij hoort.

Problemen in het horen kunnen zijn:

  • Slechthorendheid door verminderde werking van de gehoorzenuw. (spraakafzien, liplezen oefenen).
  • Slechthorendheid door middenoorproblemen.
  • Zwakke luistervaardigheden (geheugen, hakken en plakken van letters in een woord).
  • Auditieve verwerkingsproblemen (programma Hamaguchi of LinC).
  • Doofheid (spraakafzien, liplezen oefenen).
  • Revalidatie na een Cochleair Implantaat(C.I.)(Cursus gevolgd bij CI-team in Leiden en samenwerking met het CI-team in Nijmegen.)
  • Tinnitus (oorsuizen)

Gehoor

We doen onderzoek naar de aard van de gehoor-, luisterproblemen en auditieve vaardigheden. Hierbij kunnen gestandaardiseerde tests worden gebruikt. Het kan zijn dat gehooronderzoek nodig is om een verminderd gehoor vast te stellen of uit te sluiten. Of dat het nodig is heel specifiek de verwerking van geluiden in de hersenen te onderzoeken. Deze onderzoeken gebeuren bij een audiologisch centrum.

Naar aanleiding van de onderzoeksgegeven uit eigen onderzoek of van het audiologisch centrum wordt een logopedische diagnose gesteld en een behandelplan gemaakt dat met u besproken wordt. (Als het nodig is wordt in de behandeling samengewerkt met een KNO-arts / audiologisch centrum)

Anatomisch model van het oorAnatomisch model van het oor